درباره ما

سلام ، من نائین هستم، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران و فعال حوزه روانشناسی جنایی/قانونی

بیش از سه سال هست که در این حوزه فعالیت دارم ، از مصاحبه با کودکان کار و بزهکار تا مجرمان ِجرایم سنگین در زندان ها و ...

این اولین سایت تخصصی حوزه روانشناسی جناییه ، که من توسط تیم تخصصی روانشناسی جناییم که بیش از یکساله کنار همیم، تشکیل دادم

تیم ما شامل ۵۰ نفر از بچه های رشته روانشناسی، حقوق، پزشکی قانونی، جامعه شناسی ، مشاوره و ... است ، از مقطع کارشناسی تا دکترا و فوق دکتری

هدف من یا بهتره بگم; هدف ما آشنایی بیشتر دانشجویان رشته های دیگه، مخصوصا رشته روانشناسی ، با این فیلد هست.

و از شدت اهمیت وجود این رشته در جامعه حرف میزینم.

☝🏻برای بیشتر آشنا شدن با ما، صبوری کنید و مارو همراهی کنید.

بله، ماهم میدونیم ، این رشته رو به صورت آکادمیک در ایران نداریم، ما در این فیلد و حرفه فعالیت و پژوهش داریم و قراره گسترده ترش کنیم،
و صد البته منتظر اولین دانشکده روانشناسی قانونی در ایران باشید.